Nazwa użytkownika Bądź zawsze zalogowany
Hasło:
  Pokaż wiadomości
Strony: [1] 2 3 ... 1329
1  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / PoFfItAlNjA / Odp: RzyJecJe? : Lipiec 10, 2019, 08:42:37
A co jak jestem zombiakiem i nie żyję?  heee
Cze! sKoMt BjeŻesH mUzGi?
oDe Mn BO JA nJe mAM JusH
2  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 08, 2019, 17:06:05
A dObrA MoRZLiWe . jA LUa znAM TylKO s Piko-8A włASnie O jaVasCRI[T moi ChodZIŁo BO nAPisa<łAm Że "pod Js" .PowODZEnyA fkASzYM RAzIe dancer
3  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 07, 2019, 21:22:55
A to Nie lEPiEJ W foRMie WTyCZki do HrOmIuM/fX nA Js rZEBY morZNA byŁo w Locie ZmieNIAC I pisaC w ItneRnETAH? fKarZdYm rAZIe ObAWjAM sjE RZE oNe WOnhAJoM Te kWJAtQi NiE Bes PoWODu .. niKoGO tU JUsh NjEmA emo w kącie
4  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 05, 2019, 11:01:32
ѕѡееτЬгоκаϲіκ TO ZuY PRZYkŁAD> swееtbrоkacik WysTArcZy
5  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 04, 2019, 19:17:35
steganogafii
W dURZYM SKRuCIE MASZ RACJE pODEJRZEWaM RZE MORZNA BYLOBY TO TAK WYKORZYSTAC ALE PEWNIE KTOS JUSZ NA TO WPADL
6  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 04, 2019, 15:37:32
L33t jesT PodObnY faKtuCZNie Ale My rZADz\ieJ WstWiamY CyfRy ZAmiSAT LITer, Po PProSTu PiszEMY fALoM i RObIMy DUrZO oRtOGrAFiCZNycH BUeNDUw I LiterUwek )naJcZEnScieJ CHybA faKTyCZNie OkreSLANo TO JAKo POgEMOniASte PiSmO). Przez tO RZE PIsZEMy SAMi BEz konkRETnYCh REgUŁ i GEneRATORuF ENtROpiA bENDZIE DUrza Ale NIe WIem cZY tO JEst AZ tK SeRIO CieAKWe  sPuNKtU wid\zeniA KrYpTOgRAfiI bO u NAS jeST tYlko sPaMcIo I pr\zestArzAłe RZAaRty xD HybA rz\e JEstEs RoBOteM I CHesZ nAS HARveSTOwaC JAko GenErATorY PraWdzIweJ losOWośCi RZEbY ZAWuAdnOnńc ŚwiATem ??? gil
7  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 04, 2019, 10:56:16
JesLI mASz TAKie PytANie MImo RZE WYkorZSYstAŁeS SkrYpT tO TrOChe SUAbO Ale rzEbY ci daLeJ nie UTriDNIAC OdpOWieM rZE NJe Ma pEłNEj Do KuMENtacji
8  PoGaDuHy I iNnE fAjNe ŻeCzY / GiErQi i ZaBaFy / Odp: Spamowisko! : Czerwiec 03, 2019, 17:19:25
UmN teSh :^(
9  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / Odp: POkaSh kotQó Co masH f śroTkó- jaK sPraFdzać KąPóteRa : Maj 31, 2019, 11:02:13
a kAsHkA mAnNa faKtycZNIe ZAPOmniAłAM sORY w kącie ALe One SoM pO pARFe ZŁoTYCh W koMPuterOWym ZAJrZYj JESLi CI POcZEbA ok
Hm, a cJeKafe CzyM maM połoMczoNy DysK (i jaKi) f StaRyM kąPóteże sTacJoNarNym f SzafJe, MOshe RozMontoFadź i sPrFdzIć, czY Ma jaKjeś kaBeLki aLboczy taMteGo dYskó Nie usHyć jaKo ZeFneMtsHny heee
NoM BEdZIE MIEc I ZAdziAUA jAKo ZEWneNTcZNy tYTLKO PYtANjE Czy JEst tAq StARY Ze MA AtA ZAMIst SatA JEszczE
10  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / Odp: POkaSh kotQó Co masH f śroTkó- jaK sPraFdzać KąPóteRa : Maj 30, 2019, 20:06:45
Pr\zeCIeSH BYŁo NA ZDjeŃciACh CZEgO PocZEbUjeSZ
11  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / Odp: LaptoK sJem kÓży, heLb : Maj 26, 2019, 00:19:37
SSlyszauAM rz\e BYły jAKieS ANtYScAtYczne SprEje dO PłYTw INYloWYch PO To WuASniE ALe TAK tO chyBA nIC
12  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / Odp: JakoM macJe PczegLoMdarKe do zdjemć? : Maj 18, 2019, 00:24:17
jA wSm urZywAm I LubiE iRfAnWJu Ale SLusYaLaM tErZ dObre rZEcZy O xNwIve.> WbuDOWANa\W IndOWsoWA PoWjeNkszA RoLKom ALe niE OTworZY xcF nA pewNO
13  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / Odp: POłoNczeNje Tiwi z LaptoPę? : Maj 16, 2019, 14:06:24
NjE NapISAłas JAKi MArz SyZDEm ObEr\adZYKJnY Ale rAcz\ej NIe MUsizs MieC DOdaTKOWego ProGRAMu
14  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / Odp: Nie Mam BjaLegO koROLó :( : Maj 15, 2019, 10:36:05
tAQ: tu Jest OnlAJN
http://www.lagom.nl/lcd-test/
NoaLe tO soM saMe oBrasKi do ogLoMdaNja na Oko, fiDzjałam to, PsjecJesH teN sHary ObraSeq graDjetóf co daUam to s tey sTroNy jezD. A mi Hodziło o taKI proGraM, któRym Nie na Oko, aLe zRobi saM taKom obJektyFnje IdeaLno Linje zaoKromgLoNOm pik
nJe. TeorEtycZnie TwuJ KOmPUter Jusz WysYłA iDEALnY obrAS CyfROwy. OprOgrAMowNjE njE MA sKoND wIedz\iec JAk NAprAWde WysWietlA tWuJ mONitor
15  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / Odp: Nie Mam BjaLegO koROLó :( : Maj 14, 2019, 21:22:01
tAQ: tu Jest OnlAJN
http://www.lagom.nl/lcd-test/
A tu JEst nA WinDOwsA co LubIłAM GO;
https://www.majorgeeks.com/files/details/nokia_monitor_test.html
Strony: [1] 2 3 ... 1329
Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
Lover Design By Burak
Strona wygenerowana w 0.356 sekund z 22 zapytaniami.
PustaMiska - akcja charytatywna