Nazwa użytkownika Bądź zawsze zalogowany
Hasło:
  Pokaż wiadomości
Strony: [1] 2 3 ... 934
1  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / FaJnE StRoNkI i sUafNi LódzJe FejMY F iNteRneTaH / Odp: LaDy PoPuLar <3 ÓbJeraNkA FasHiOn AreNa! : Kwiecień 23, 2019, 13:35:24
PoftUrka IweNtó z 2016 GrA o trĄ konata
MoShe tyM raSę FJęcy FygraM sweet

AyrA


SaNsA


SersEy


BrJaNa


MisAndeJ


ElaRja


i JakJś skLeP dLa NażyczonegO
 (jaK bendzJe fotKa To dodaM)


i KfaLe sJeM ogrUtkjeM
2  PoGaDuHy I iNnE fAjNe ŻeCzY / GiErQi i ZaBaFy / Odp: Automat : Kwiecień 23, 2019, 13:04:07
FyhoDzi sMoK

FżócaM ŁoPatKe
3  PoGaDuHy I iNnE fAjNe ŻeCzY / GiErQi i ZaBaFy / Odp: cO rObIsH gDy . . . <3 : Kwiecień 23, 2019, 13:03:41
SuHaM ciShy love


Co robisH Jak Nje masH zdroFja?
4  PoGaDuHy I iNnE fAjNe ŻeCzY / GiErQi i ZaBaFy / Odp: Spamowisko! : Kwiecień 23, 2019, 13:02:45
NafeD Nje Mam cO fyKoPać ups zapomnialem2
5  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / Odp: JaKi LaPtoK NajLepsHy z TanjIh? : Kwiecień 22, 2019, 15:53:51
Kce jaK NJaTaNJeJ DO tysJoMca, Nje ZA TYsjoMc mruga
CzyLi jaKbyM mjaŁa QPić Dobry LaptoK MaŁo óżyfKofaNy 500GB za 300 zŁotyH Bes WindY, tO gO foLe NisH taKi saM poRófNyfaRnje 10000GB z WinDOm zA tysJoMc $

6  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / Odp: JaKi LaPtoK NajLepsHy z TanjIh? : Kwiecień 22, 2019, 12:33:06

A co Do HdD to tAkIEGo TeSH NIe KupISh Tak DROgo JuSh
TzN? Nje zroZójaŁam- za Mało Kce, czY za duSHo??  co? teRas Mam HyBA 400, fJęc cJót fJęcy Mję zaDofoLi
To tAkje MiniMóm ogóLne paRy CentyMentry, Im Fjęcy LaPtoK BendzJe mjaŁ za Im MjeJ CebuLjoNuff, tyM baRcJem LepsHey oFkoZ wąsy


i Myśle, że POfasHnje zaCzneM sHuKać f KOmiXaH DopjerO OkoŁo Po koMóNjaH, bo taK myśLe, że NjeKtórzY doStaNOm NjePoczeBnie, aLbo Kilka LapTokóff, fJęc BeNdZje iH fJęcy i nofsHyH..
7  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / Odp: JaKi LaPtoK NajLepsHy z TanjIh? : Kwiecień 22, 2019, 10:20:19
No tO sB zaNoTóJe:
1. MOnitoR 15`
2. ROsDzjelczoŚ MIniMóM 1280 x 800
3. ByshczoMca MatryCa
4.RaM DDR4 (?)  6Gb
5. HDD  250-500GB
6. KarTa GraFiczna AtI LuB NVidJa
7. WinDOs 7 LóB beS sYsteMó
8.  2RdzEnjoFy ProCesOr (?)
9. (?)
8  WaShNe / GazeTkA NjeCodzJeNna BroKatoFe NjósY / Odp: SHczeMśLIfeGo jaJkA! : Kwiecień 21, 2019, 15:45:53

 buahaha
9  NaShE żYcIe / ZwIeRzAtScHkI / Odp: ŚfiNki, FjePsHoFinKi i ProŚjaCzKi ZaMoRsKje. : Kwiecień 21, 2019, 14:31:30
MoRzE tO magJA iMjEnJa what the f
CaUkjeM mosHLiFe tak
Ale Jak NIk Nje piLnóJe, tO obgrYza mebLe, cO hyBa Nje śfjaTczy o geNjaLnoŚci. KlósKa TaK nje roBiła, obGryZaŁa tyLko Czarne KabLe z wachlarzem
10  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / Odp: JaKi LaPtoK NajLepsHy z TanjIh? : Kwiecień 20, 2019, 19:39:40
NoM MasH raCie, Jak dLa zoMbje, tO rZyfoTnoś JezD naJfaShnjeJsHa ok
A fiDzjaŁam taKje SSD +Hdd, PotoPno rUshA sHypKo Na ssd I potę dUsho mosHna Na hDD- tO LePsHe niSh saMo Hdd czY Nie Paczać Na taKje MjesHańce?
11  WaShNe / GazeTkA NjeCodzJeNna BroKatoFe NjósY / SHczeMśLIfeGo jaJkA! : Kwiecień 20, 2019, 18:52:49
FesoŁeJ hoInki  FsHysKim ŻyczE in love

uPs ,Nje tę obraSeq hyhy
Mam nadzJeje, że FsHysCy maJoM juSH óbraNoM HoiNke swit
12  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / Odp: JaKi LaPtoK NajLepsHy z TanjIh? : Kwiecień 20, 2019, 18:23:27
TzN FOLem Nofy, aLe RosFaże z KOmiSó Mało UsHyfaNy. TyLko Nje Pshez InteRNety, bO jaK Mi fyśLoM popSótY, To ja Nje Kce kłoPotóFF pik
Jak PisaUam, Nie sPjesHy Mi sJem Na juSH, Bo nA raZje mój soNjaCzek Na mjenCje HodzI doPsHe- NoaLe mA sfoJe Lata ups
Ja sB kijedYś NapisHe na kartcE I PsHejde sJem dO JakjeGOś kOMisA i DOpyTam, czY maJoM coŚ taKjego- FJesH, żeByy Nje myśLeLi ©zE jeZdę LajKoniKjeM heee
FidzJałąm ,Że MajoM F moiM MjeścJe f koMisJe Na OliXje FysTafJajoM Czasę i teRas MajoM toShiBe Ok 700-800 zŁ, aLe raTsHey Mi sJem Nje POdoBa, bO ma MaŁoM paMjeńć

A moNitor HyBa lepsHejsHy JezD matoFy, jaK maM sŁaby ZwroK, C`nje? aLe Na bYsHczMceJ soM ładNjeJsHe KOloRy HyBa i HybA FOle ŁadNJejsHe koRolY co?
I czeMó feDuk cB Nje ssD? czytaŁam, że JezD nofOcześNjejsHa, sHybsHa, LepSha i CIhSha i MjeJ eNergożeRna i BarcJej OtPOrNa Na fShczoMsy. HocJasH, Ja JusH duSha jezdę, To żucać LaptoPeM nje Bendem, uSHyfaM raTsHej fyŁomCzNJe staCjoRaLnje i f sóMje HyBa MI zaLesHy barCjeJ na NisHej ceNje i dUshej POjeMnoŚci BarcJej NIsH na HałasJe zapomnialem2...
O 4 raMah PIshe, że tO miNiMóm, bO tyle Mam teRaS i Nje JezD TraGitsHnie, Bo Nie graM f GjerKi- Le OFkoZ Im Fjęcy tym lePiJ z wachlarzem
13  NaShE żYcIe / ZwIeRzAtScHkI / Odp: ŚfiNki, FjePsHoFinKi i ProŚjaCzKi ZaMoRsKje. : Kwiecień 19, 2019, 17:05:24
Ja jezdę f sHoKó- tO Nje jezD pjersHa śfiNka jaKoM zNam i MjaŁam aLe tO naJmondżeJsHa śfiNka zaMorsKa Jakom f żżycjó fidzJałam, tO jezD noRmaLnje geNjósh  pory
14  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy / KoMpOoTeRkI i gRy ViDeO / JaKi LaPtoK NajLepsHy z TanjIh? : Kwiecień 19, 2019, 11:46:30
No Bo z BóLem stfJerdzaM, że  MuJ soNjaCzeK Hyba duGo Nje poCjoMgNje, a skoRO maM Na HoryM zącJe PsHypŁyF gotuFkofy, tO ByM KcjaŁa zaCzoMć POmaLóTkó SjeM rozgLoMdać zA noFm LaptoKó.
Nie zNam sJem sPżeNtofo, fjeMc PoczeBóJe pOradY pik

1. Ma Być Jak NajtańsHy, NajLepsjeJ poNIsHej tysJoMca ceBuLjoNóf aLbo cJót GrosHy fJęCy
2. Co najmJej 15,6 CaLÓf MoNiTor- Nje znam sJem Na rozDzjeLczoŚcjaH skromna Mój Ma 1280 x 800, fJęc MosHe Być aLbo LepsHey
3. NjeKOnjeczNje z syseEmęM, dzJęKi teMó Bez fiNdy mOShe Być LepsHy Hyba CenoFo- pshyfyKłaM do MjeNty lInóxOfej ok aLe mOsHe być Winda 10
4. Na firMaH kąPleTne Sjem Nje zNam aaa
5. Nje zNam sJem Na proCesoRaH, KartaH GraFiczNyH, dySKaH i raMaH, Nje mam pojeMcJa jaKa MatrycA LepsHejsHa Czy maTofA czY bysHczoMcA i jaKje fifi i foKle Na Niczym sJem Nje zNam zapomnialem2 - FjęC jaK NajLepSheYsHe, dUsHo MjeJscA Na fiLmiKi i obraSki i zDjeMcja, MiniMóM 4 raMy
 F KjesHenI gO noSić Nje BendeM, fJęc Nie mósi b yć leKki, ŁadNy tesH nJe mósi byĆ,

aLledrOgo POKazYfuJe 2 strĄny LaPtoPUff jAk fyBraŁam to, cO fJę LiNk dO laPtoPóF MOsHe PsaJka POtraFi ZaznaczYć Ine faShne żeczY.
F sóMje BendeM raTsHey kóPyfadź f skLepJe Nje AledroGo, żeBy mi kÓrJer Nje żuCał i Nje pOpSóŁ o3o Ale aLedroGo Jezd doBroM PorófNyFarKOm, moShe być PorófNyfaRka z InegO skLepó heee No i f sKlePie Sb fyPruBóJe klafisHe mruga

Nje Ma pośPjeHó- BendeM pefNje Sjem zBjerać do teGo zaKuPó jaK do zMjaNy SysteMó kilLka mjesJoNcuFF z wachlarzem Fjęc raTsHej HodzI o ogóLne fsKazófKi tak
Mam teRas taKi https://www.sony.pl/electronics/support/laptop-pc-vgn-series/vgn-ns31s/specifications i Kce taKi saM (bO DzjaŁa oki) luB cJót LepsHeYjshy


Tak Na sHybKo Po PsHejsHenjó tO f TaJ HfiLi ceNofO w aLegrO (nje FJę jaK f reaLó aLbo MedJadLa idJotóF) https://allegro.pl/oferta/lenovo-g50-30-intel-n2820-8gb-500gb-w10-7035428080 aLbo https://allegro.pl/oferta/dell-p26e-7992353477 aLe Nje fJę Który lepSheJsHy NOaLe one NIby nOfe, aLe Nje caUkjeM, fJeć SoM taNjeJsHe NIsH noRmalnie, bO jedeN poFypaDkofy, a drógi Niby nofY, aLe nje dzjaŁa Bez zasiLaCza lol
15  PoGaDuHy I iNnE fAjNe ŻeCzY / FaNnY / Odp: fUnIaStE oPrAsKi! : Kwiecień 18, 2019, 18:55:17
Strony: [1] 2 3 ... 934
Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
Lover Design By Burak
Strona wygenerowana w 0.743 sekund z 22 zapytaniami.
PustaMiska - akcja charytatywna