Nazwa użytkownika Bądź zawsze zalogowany
Hasło:
  Pokaż wiadomości
Strony: [1] 2 3 ... 940
1  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / FaJnE StRoNkI i sUafNi LódzJe FejMY F iNteRneTaH / Odp: LaDy PoPuLar <3 ÓbJeraNkA FasHiOn AreNa! : Wczoraj o 18:07:52
ZnuF poFtórKa sKlePó. TyM raSę z 2015 roQó, strOje KąPjeLofe I taKje taM o3o
2  NaSi KoFfAnI iDoLe / MuZyTsChKa / Odp: Pfloooogg 27 !!!! : Wczoraj o 17:02:30
ee, to HyBa jaKjeś oShósKi  co? StaRuhy jaKjeś a nje BloG27 heee
3  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / FaJnE StRoNkI i sUafNi LódzJe FejMY F iNteRneTaH / Odp: LaDy PoPuLar <3 ÓbJeraNkA FasHiOn AreNa! : Czerwiec 12, 2019, 16:09:44
Dzej KOmCiki, Ja sJem zaPytóFóJe?!


No Oki, tO jaDzjeM DaLSheY.
PoftóRka koLekCi dLa NażyCzoNego

 IwĘt HairaJuKi... zNaczY teN... HaRajuQó(ObraSki ZaBraNe z gRy, nie fJę czY nje zNiKnoM, tO dam ftEdy iNe obraSki Jak beNdom dzJeś do ÓkraDzeNja na bLoGó jaKIm$)
4  Na InNyCh rZeCzAcH tEsH sIeM zNaMy- DzjaU teKniCzNy i eRektLoMiCznY / PoMaGaMy SoBjE / FłamyFatsHe! : Czerwiec 10, 2019, 13:48:02
OeMDżi, Ktoś prbuJe sjem dO Mję fłaMać Na majLa strach
NJpjerf dostaUam Jakiś czAs teMo MajLa, że ktoś zna MOje hasło i Ma mJę nagraNoM i mAm zaPuaŁaci\Ć f BitKojNaH,aLe Ja Nje maM BitKoJnuf fJemC Nje zaPuaCiłami  dziś dOstaUam MajLa od gógla, że ktoŚ probofaU sJem fłaMadź z CzeLabińsKa. what the f
Co roBidź, OeMdżi HelB???!!!
5  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 10, 2019, 09:27:47
A taQ JesHczE pomy$laUam- BjeRzesH poD uFaGe PeFnoM loSOfoŚdź? F seNsJe, Rze NjeKONjeCzNie ZaMJaNa ZasHe nA jedNom Literem, Bo Po naShemó kashde słoFO moShe być ZapizAne f pińceT ruSHnyH spoSobóf- np.
Patrz:- P@trz, pAcZ, P@tsH, paTż, p@Czz, paAaDsH...

ZnaTsHy, że MosJałbyź daĆ coŚ f sTyLó
'om'  or "oŁ" or "o" =>'Ą'

Ale TaK po praDzJe, te fShysKje TraNslatoRy Nje daFaUy raDy z PczetuMaczeNjeM z NasHego Na poLsKi heee
 a z PolsKjegO na NasHe tO od RaSó było fiDadź, kto jeZd sHtóczNym PokeMoNem i usHyfa trAnsLatoRa hyhy
6  NaSi KoFfAnI iDoLe / MuZyTsChKa / MileY cyrUs f BlaK Lóstże, OeMdżi! : Czerwiec 09, 2019, 11:53:46
OgloMdaćJe Czarne LóstrO (bLacK MirroR)? FłaśNj sJem doFjedziaŁam, że F naJnoFsHym otciNkó zagraŁa mIleY Cyrós, PaczCje

LofJam joM, LeCe oglomdNomć tę OtciNeQ love biegnie
7  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 09, 2019, 10:17:57
A jA  tyLko HtMeLa zNaM i ZroBIłam CSS ForóMcjoFe i ÓbjeraNke BroKaciKofoM PsHeroBiłaM w PhP- czÓje Sjem NIedÓczoNa pik
8  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 07, 2019, 22:18:14
Ale F sóMje tO roBish Sb a MózoM, czY Na jaKjes StódJa, czy cóś?
niKoGO tU JUsh NjEmA emo w kącie
Ty feŚ, No cO ty, Ja jezDę, BarBje Czasę JezD, emolaDy teSh zagLoMda... To JusH PińĆ  heee
9  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 07, 2019, 09:31:04
KórTia Na FacJe, i Poshed sB-aNi dzIęX, aNi pOCaójCje Mję f sErDuSiO <3.
PsaJka Za doBże ÓdaJe, FRze JezD moNdrA i Fje o cO LoTo hyhy
10  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 05, 2019, 12:41:14
ѕѡееτЬгоκаϲіκ TO ZuY PRZYkŁAD> swееtbrоkacik WysTArcZy
Ale cyRyLica Nje JezD zUa, LenCe by sjem PodoBauo pokój HocJash SiLna MoC  PhisHiNgó JeZd f CyRLIcY
11  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 05, 2019, 10:12:59

Cytuj
poLsKa TraFka
Polski traffic? Tak mam to rozumieć? Czy tak jak pisze po prostu?
TraFfka, NormaLnA Taka, NjeruFfna, zJeLoNa

HocJasH sPotkaŁam sJem z tyM, rzE nashe pisMo jezD EfakteM iNnej traFfki zapomnialem2

TesH njerUfNa, aLe PCzyNayMjeJ jA Nje znam sJem nA taKjej TraFce, b\o byNajMjeJ maM piŃć Lat i NafeD Ty tUnjó Nie PaLe faja
12  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 04, 2019, 19:49:41
taQ tak
13  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 04, 2019, 15:46:44
2zNaKi taK tak ZnaTsHy tsH zaMjast Cz, sh zaMjast sz.
FonetyZacJa CzeMsto zaKreMcoNa i błeMdy i ogólNje zMjeNjaNe NaPczykłaT  ZomP zaMjast ząb
aLe reGół NJe mA nic z tego


LóbJe cJem, cJekaFe jaK sMakoFauBy tfój mózK sMarzoNy z CebóLkoM heee
14  SpRaFfY oRgAnIzAcYjNe / KsIeNgA pYtAń I oTpOfFjEdZi / Odp: Język : Czerwiec 04, 2019, 13:14:16
My Nje usHyfaMy sKrypTuff aNi KonfeRterUff,  Po proSto FjeMsHo$ z Nas Nje óMje PisAdź aNi czYtać FjeMc FjesH... Z tyM Sjem CzeBa óroDziDź ok


TeN tfUj PczykŁad Na pczykŁad tO jezD pShykŁadoFo  z dOlNe pLeCy wZjeMty PsHykŁad, NIkt Tak Nje pisHe nJeNoRmaLnie nA tyM foróMje jaK f tyM pShykŁadoFym PshykładzJe buahaha My NormaLnie Po proStó z PaLc4 fKlePuJemy mruga
I to NJe jezD rzAdę L33t tyLko poLsKa TraFka pokój pory loffciam
NJe Ma pEłNEj Do KuMENtacji
JaK nJe? A 277776 FjedoMośi Na BroKaciqó, tO nje JezD doBr4 doKó MenTa ciA?? co?
15  PoGaDuHy I iNnE fAjNe ŻeCzY / GiErQi i ZaBaFy / Odp: Spamowisko! : Czerwiec 03, 2019, 19:26:19
A jA W KuRtCę ChOdZeM Bo W NoRweGjI ZaFsHe ZiMnOo cold
ZazdRashczam śliczne
Strony: [1] 2 3 ... 940
Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
Lover Design By Burak
Strona wygenerowana w 0.482 sekund z 22 zapytaniami.
PustaMiska - akcja charytatywna