Nazwa użytkownika Bądź zawsze zalogowany
Hasło:
Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Czego absolutnie nie powinieneś robić na foRumCio  (Przeczytany 100979 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Sierpień 03, 2009, 21:49:38
switi
RuShoFe ZoMbie
AdmInIsTrAToREq
*****
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wiadomości: 10944


Kce Zjeś TfuJ MusG


Zobacz profil
« : Sierpień 03, 2009, 21:49:38 »

W związku z powtarzającymi się najazdami na foRumCio osób widocznie nie uświadomionych, chcemy przybliżyć aspekty prawne zachowania w internecie.
Prosimy o zapoznanie się, zanim złamiesz prawo, a twoje zachowanie zmusi nas do zgłoszenia policji naruszenia zasad Kodeksu Karnego.
1. Czemu nie powinieneś na foRumCio publicznym umieszczać treści o charakterze pornograficznym, ani propagować fizycznej miłości z niepełnoletnimi użytkownikami.
2. Czy wolno obrażać kogoś na foRumCio?
3. Co mi grozi, jeśli mam plan zniszczenia foRumCio?
4  Czemu nie powinienem straszyć adminów podając się za policję, fundację bądź inną osobę?
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2011, 00:20:17 wysłane przez switi » Zapisane

Sierpień 03, 2009, 21:50:42
switi
RuShoFe ZoMbie
AdmInIsTrAToREq
*****
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wiadomości: 10944


Kce Zjeś TfuJ MusG


Zobacz profil
« Odpowiedz #1 : Sierpień 03, 2009, 21:50:42 »

Rozdział XXV
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

"Art. 200. § 1.  Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej."
"Art. 202.  § 1. Kto publicznie prezentuje treści geograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści geograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści geograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3.  Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści geograficzne z udziałem małoletniego albo treści geograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4.  Kto utrwala treści geograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a.  Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści geograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści geograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."
„Art. 255a. Kto publicznie propaguje zachowania o charakterze MissJoFfaTyM,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2009, 18:58:31 wysłane przez switi » Zapisane

Sierpień 03, 2009, 21:54:51
switi
RuShoFe ZoMbie
AdmInIsTrAToREq
*****
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wiadomości: 10944


Kce Zjeś TfuJ MusG


Zobacz profil
« Odpowiedz #2 : Sierpień 03, 2009, 21:54:51 »

Czy mogę bezkarnie obrażać użytkowników forum?

Odp: Nie. Używając słów powszechnie uznanych za wulgarne łamiesz nie tylko zasady netykiety (co kwalifikuje Cię do banicji) jak również Art. 212 oraz Art. 216 k.k. o brzmieniu:

Cytuj
art. 212
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Cytuj
art. 216
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Teraz widzisz, co może Cię spotkać za pomawianie i znieważanie użytkowników forum publicznego, tudzież samej istoty forum itp.
Weź to sobie do serca...chyba, że chcesz płacić grzywnę.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2009, 19:06:51 wysłane przez switi » Zapisane

Sierpień 03, 2009, 22:01:16
switi
RuShoFe ZoMbie
AdmInIsTrAToREq
*****
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wiadomości: 10944


Kce Zjeś TfuJ MusG


Zobacz profil
« Odpowiedz #3 : Sierpień 03, 2009, 22:01:16 »

Istnieje wiele metod działania przestępczości komputerowej. Do najczęstszych i najbardziej rozpowszechnionych należą:

 
    * niszczenie danych (np. podrabianie lub przerabianie dokumentów, naruszanie oryginalnych zapisów);
    * tzw. konie trojańskie i inne wirusy komputerowe;
    * metoda salami, czyli kradzież małych sum z różnych źródeł;
    * superzapping, czyli bezprawne wykorzystywanie programów użytkowych przez zmiany, zniszczenie lub ujawnienie danych;
    * tzw. podnoszone drzwi (urządzenia sprzyjające dokonaniu przestępstwa);
    * przeciek danych;
    * asynchroniczne ataki i tzw. bomby logiczne;
    * podsłuch;
    * używanie komputera jako narzędzia planowania oraz kontroli przestępczości;
    * oczyszczanie, czyli przeszukiwanie komputera;
    * piggybacking (nieupoważnione wejście do obiektów strzeżonych);
    * impersonacja (podszywanie się pod uprawnionego użytkownika).

 
Polskie prawo karne przewiduje kilka rodzajów przestępczości komputerowej. Przepisy te nie są zebrane w całość lecz rozmieszczone w poszczególnych rozdziałach Kodeksu karnego z 1997 r., dodatkowo osobno zebrane zostały formy piractwa komputerowego, ich katalog zamieszczono w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Osobno ujęto również nielegalne kopiowanie układów scalonych. Zajęła się tym zagadnieniem ustawa z dnia 30 marca 2002 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 1117).

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wymienia następujące rodzaje przestępstw komputerowych:

 

   1. W rozdziale Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej wymienić można: szpiegostwo albo wywiad komputerowy (art. 130 § 2 i 3 K.k.). Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 2) lub pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 3).
   2. Rozdział Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu przedstawia następujące stany faktyczne: sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach (art. 165 § 1 K.k.), zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 oraz przestępstwo zamachu terrorystycznego na statek morski lub powietrzny (art. 167 § 1 i 2 K.k.) zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
   3. W rozdziale Przestępstwa przeciwko ochronie informacji są to: hacking komputerowy (art. 267 § 1 K.k.). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Nieuprawnione przechwytywanie informacji na zasadzie podsłuchu komputerowego (art. 267 § 2 K.k.), przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Niszczenie informacji (art. 268 § 2 K.k. oraz art. 2681 § 1 i 2) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, tzw. sabotaż komputerowy (art. 269 § 1 i 2 K.k., art. 269a oraz 269b K.k.). Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz pozbawienia wolności do lat 3.
   4. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: fałszerstwo dokumentów, zarówno w całości jak i w częściach np. podpis (art. 270 § 1 K.k.) zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
   5. W rozdziale Przestępstwa przeciwko mieniu wymienić należy: nielegalne uzyskanie programu komputerowego (art. 278 § 2 K.k.), kradzież karty bankomatowej (art. 278 § 5 K.k.) przestępstwa karane pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do lat 5, oszustwo telekomunikacyjne (art. 285 § 1 K.k.) karane pozbawieniem wolności do lat 3, oszustwo komputerowe (art. 287 § 1 K.k.) zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, paserstwo programu komputerowego (art. 293 § 1 K.k.) zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zajmuje się zagadnieniem piractwa komputerowego. Ustawa wymienia siedem form działalności pirackiej:

 

   1. Przywłaszczenie autorstwa lub wprowadzenie w BuOnT co do autorstwa całości lub części utworu (art. 115 ust. 1). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
   2. Rozpowszechnianie cudzego utworu (programu) bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy (art. 115 ust. 2). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
   3. Rozpowszechnianie bez upoważnienia lub wbrew jego warunkom cudzego utworu (programu) (art. 116 ust. 1). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
   4. Utrwalanie lub zwielokrotnianie bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom cudzego utworu (programu) (art. 117 ust. 1). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
   5. Paserstwo przedmiotu będącego nośnikiem programu (art. 118). Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
   6. Wytwarzanie urządzeń lub ich komponentów w celu usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem programów lub dokonywanie obrotu tymi urządzeniami albo ich reklamowanie (art. 1181). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
   7. Uniemożliwienie lub utrudnienie wykonywania prawa do kontroli korzystania z programu (art. 119). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2009, 22:08:49 wysłane przez switi » Zapisane

Marzec 11, 2011, 00:14:41
switi
RuShoFe ZoMbie
AdmInIsTrAToREq
*****
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wiadomości: 10944


Kce Zjeś TfuJ MusG


Zobacz profil
« Odpowiedz #4 : Marzec 11, 2011, 00:14:41 »

Cytuj
Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Cytuj
"Art. 107. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany."
Cytuj
"Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2016, 19:53:27 wysłane przez switi » Zapisane

Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
Lover Design By Burak
Strona wygenerowana w 1.257 sekund z 22 zapytaniami.
PustaMiska - akcja charytatywna